Miljö och kvalitetspolicy
Vertygs Produktion AB

Verktygs Produktion AB tillverkar detaljer,pressverktyg,
specialmaskiner och verktyg.

Vi erbjuder kunden att på ett snabbt och smidigt sätt utföra legoarbeten.
Våra produkter ska kännetecknas av kunskap om den enskilda kundens krav.
Genom vårt miljö och kvalitetsarbete med ständiga förbättringar skall vi uppfylla våra
kunders behov och förväntningar och samtidigt minimera negativ miljöpåverkan.
Vi arbetar alltid efter att leverera tjänster/produkter med rätt kvalitet och i rätt tid så
att varje genomfört arbete kan bli en rekommendation för nya uppdrag.
Vi förebygger föroreningar i vår verksamhet bland annat genom att aktivt minska
vår miljöpåverkan när det gäller råmaterial och kemikalier.
Det är självklarhet för oss att hålla oss informerade och följa lagar och andra krav
som berör vår verksamhet så att våra kunder, myndigheter och allmänhet har
förtroende för vårt sätt att arbeta.
Genom utbildning och information hålls våra anställda medvetna om sina möjligheter
att personligen medverka till ständiga förbättringar i vårt miljö- och kvalitetsarbete
samtidigt som vi kontinuerligt utvecklar kompetensen hos våra medarbetare.
Vid bedömning av affärspartner betraktar vi aktivt miljö och kvalitetsarbete som
en merit.
2021-02-03

Magnus Alfredsson
Verkställande direktör
Verktygs Produktion AB